Είστε εδώ

Παπασπύρου Ντίνος, «Σπίτι στο Πόρτο Κουφό», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 55