Είστε εδώ

Παπασπύρου Ντίνος, «Φούρνος στην Άνω Πόλη», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 54