Είστε εδώ

Καββαδίας Νίκος Α., «Εικόνες από μια επέτειο», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 40