Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Τρία ποιήματα. Στο στόχαστρο», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 39