Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Το κούρεμα», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 28-37