Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Χαρακτικό]», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 27