Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Η ύβρις του Μισέλ Βόλκοβιτς», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 97-98