Είστε εδώ

Châteaureynaud Georges-Olivier, «Η νύχτα των καταδρομέων», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 43-48