Είστε εδώ

Ραΐλα Αφροδίτη, «Τέσσερα ποιήματα. [Μόνο για να σε δω]», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 26