Είστε εδώ

Ραΐλα Αφροδίτη, «Τέσσερα ποιήματα. [Μ' αφήνεις μόνη]», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 25-26