Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «[Επιστολή Μάρκου Μέσκου]», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 96