Είστε εδώ

Γουσίου Μπίλλη, «[Γελοιογραφία]», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 46