Είστε εδώ

Χατζηκυριάκου Κώστας, «[John Berger]», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 46