Είστε εδώ

Γεωργαλίδη Σοφία, «[Erasmus Schöfer]», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 31