Είστε εδώ

Schöfer Erasmus, «Θάνατος στην Αθήνα», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 28-31