Είστε εδώ

«Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Η ψίχα της μεταλαβιάς», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 101