Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Πεζογραφία. Γιώργου Σκαμπαρδώνη, Η ψίχα της μεταλαβιάς. Διηγήματα, Εκδ. Τα τραμάκια, Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 56», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 101-102