Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σίμος Σαλτιέλ», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 71