Είστε εδώ

Αράγης Γιώργος, «Ανέστης Ευαγγέλου: Τα ποιήματα (1956-1986)», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 57-70