Είστε εδώ

Λαζαρίδης Σπύρος, «Ερωτικά ποιήματα. [Στη μάχη του έρωτα]», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 19