Είστε εδώ

Λαζαρίδης Σπύρος, «Ερωτικά ποιήματα. [Κι αν γονατίσω μπροστά σου]», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 19