Είστε εδώ

«Κυκλοφορούν. Νέοι τίτλοι 1988-1989. Ελληνική λογοτεχνία/ποίηση. Εκδόσεις Καστανιώτη», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 208