Είστε εδώ

«Γιώργος Σαραντάρης, Ποιήματα», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 206