Είστε εδώ

Γκουρογιάννης Βασίλης, «[Des cellules photo-électriques]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 185