Είστε εδώ

Χουλιαράς Νίκος, «Ο ύπνος», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 168