Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Μεταφορά», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 164