Είστε εδώ

Ίσαρης Αλέξανδρος, «10018 [Ήταν]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 124