Είστε εδώ

Ίσαρης Αλέξανδρος, «Tranquillité clinique», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 123