Είστε εδώ

Ίσαρης Αλέξανδρος, «Το στήθος του», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 122, 124