Είστε εδώ

Ευαγγέλου Ανέστης, «Πανδοχείο», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 104