Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «De plus en plus», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 87