Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Στο δρόμο της Δαμασκού», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 84, 86