Είστε εδώ

Στογιαννίδης Γιώργος Ξ., «Το ποίημα», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 62, 64