Είστε εδώ

Κυριαζόπουλος Βασίλης Δ., «Στα αχνάρια του Μπάρμπα Μηνά», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 75-94