Είστε εδώ

Κατσάγγελος Γιώργος, «[Φωτογραφία από τη σειρά Πεζικό]», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 74