Είστε εδώ

Τριβιζάς Σωτήρης, «Υποθετικός λόγος», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 36