Είστε εδώ

Τσιαμπούσης Βασίλης, «Η Κούκλα», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 32-35