Είστε εδώ

Δωριάδης Αντώνης, «Τρία Ποιήματα. Σάμπως να ήταν ζώο», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 16