Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Το τρακάρισμα», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 9-15