Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Μικρά ποιήματα. [στην αρχή διψούσε για τρυφερότητα]», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 3