Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Μικρά ποιήματα. [φίλος ποιητής, διευθυντής εταιρείας]», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 3