Είστε εδώ

«Βασίλη Τσιαμπούση, Η βέσπα και άλλα 21 επαρχιακά διηγήματα», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 92