Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Πεζογραφία. Βασίλη Τσιαμπούση, Η βέσπα και άλλα 21 επαρχιακά διηγήματα, Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 100», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. 92-94