Είστε εδώ

«#», Το Τραμ, τχ. 8 (Φεβρουάριος 1989), σ. (εξώφυλλο)