Είστε εδώ

«Γιώργος Β. Κάτος, Τα καλά παιδιά. Διηγήματα», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. (οπισθόφυλλο)