Είστε εδώ

«Βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης-Παιδεία», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 138