Είστε εδώ

«Κώστας Ταχτσής, Το τρίτο στεφάνι», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 137