Είστε εδώ

Barré Martin, «Ζωγραφική», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 116