Είστε εδώ

de Kooning Willem, «Γυναίκα Ι», Το Τραμ, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1988), σ. 115