Είστε εδώ

Μόκαλης Γιώργος, «Δεξαμενή», Το Τραμ, τχ. 6 (Μάιος 1988), σ. 51